Home

رودخانه زاینده‌رود چهارمین قربانی را گرفت

فرماندار شهرستان سامان با اشاره غرق شدن یک نوجوان در رودخانه زاینده رود در روز گذشته، گفت: این نوجوان چهارمین قربانی رودخانه زاینده‌رود از ابتدای امسال است.

از: ایسنا
رودخانه زاینده‌رود چهارمین قربانی را گرفت