Home

بررسی "کارانه" پیشنهادی وزارت بهداشت در دولت؛ بزودی

بدهی ۶۸۴ میلیون تومانی سازمان‌های بیمه‌گر به دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعلام سقف کارانه ۷۰ میلیون تومانی پزشکان در این دانشگاه و همچنین انتقاد به برخی اظهارنظرهای نادرست درباره تخصیص بخش اعظمی از بودجه طرح تحول به پزشکان، از مهم‌ترین موارد مطرح شده در نشست خبری امروز رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

از: ایسنا
بررسی "کارانه" پیشنهادی وزارت بهداشت در دولت؛ بزودی