Home

رفع مشکل بیکاری در سمنان با فعال سازی کامل واحدهای صنعتی

استاندار سمنان با بیان اینکه فعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل مشکل بیکاری موجود در این استان را حل می‌کند گفت: هدف نهایی دولت یازدهم، توسعه رونق تولید، خروج از رکود اقتصادی و در نتیجه افزایش افراد شاغل و کاهش خیل بیکاران در جامعه است.

از: ایسنا
رفع مشکل بیکاری در سمنان با فعال سازی کامل واحدهای صنعتی