صندوق بیمه، خسارت کشاورزان را پرداخت کند

دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۵
صندوق بیمه، خسارت کشاورزان را پرداخت کند

مدیر جهاد کشاورزی رامشیر گفت: عدم پرداخت خسارات کشاورزان توسط صندوق بیمه، ضربه سنگین به کشاورزی شهرستان وارد کرده است و این مسأله باعث می‌شود تا کشاورزان در سال‌های آینده استقبال کمتری برای بیمه محصولات خود نشان دهند.

مصطفی هنرمندیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: بیش از 60 درصد از مزارع این شهرستان تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی هستند که متأسفانه این صندوق علیرغم پرداخت‌های به موقع کشاورزان، خسارات آن‌ها را پرداخت نمی‌کند.

وی افزود: بیش از 550 میلیون تومان خسارات باید از سال زراعی گذشته به کشاورزان شهرستان اختصاص یابد که تاکنون هیچ پرداختی انجام نشده است. همچنین هیچ خساراتی برای کشت‌های امسال کشاورزان رامشیر نیز پرداخت نشده است.

هنرمندیان تصریح کرد: کشاورزان انتظار دارند تا صندوق بیمه پس از برآوردها، خسارات آن‌ها را طبق تعرفه‌های این صندوق پرداخت کند اما تاکنون هنوز هیچ خساراتی به کشاورزان داده نشده است.

وی گفت: اگر صندوق بیمه پول کشاورزان پرداخت نکند کشاورزی شهرستان و معیشت کشاورزان ضربه سنگین می‌بیند که در این زمینه امیدواریم با پیگیری مسئولان این مشکل حل شود.

هنرمندیان عنوان کرد: سال به سال استقبال کشاورزان به بیمه محصولات به دلیل عدم پرداخت به موقع خسارات توسط صندوق بیمه، کم می‌شود و این صندوق باید هر چه سریعتر به این وضعیت رسیدگی کند.

وی خاطرنشان کرد: صندوق بیمه باید بحث پرداخت بیمه به کشاورزان را جدی بگیرد و نسبت به پرداخت این خسارات اقدام کند تا مشکلات به وجود آمده برای کشاورزان رامشیر حل شود.

صندوق بیمه، خسارت کشاورزان را پرداخت کند