Home

فعالیت مجهزترین مرکز پرتو درمانی مرکز و جنوب شرق کشور در یزد

مرکز پرتو درمانی شهید رمضان‌زاده یزد به‌عنوان مجهزترین و شاخص‌ترین مرکز پرتو درمانی مستقل جنوب، جنوب شرق و مرکز کشور، نقش مهمی در کاهش استرس، ایجاد امیدواری و در نهایت سلامت بیماران سرطانی کشور ایفا می‌کند. این مرکز با استفاده از تجهیزات روز دنیا و با استفاده از کادر مجرب و تخصصی درمان سعی دارد تا علاوه‌بر ارائه خدمات رادیوتراپی و آنکولوژی، با ایجاد انگیزه سلامتی برای بیماران خود، آنها را به سمت زندگی سالم و فارغ از هرگونه بیماری و سرطان هدایت کند.

از: ایسنا
فعالیت مجهزترین مرکز پرتو درمانی مرکز و جنوب شرق کشور در یزد
  test