1503 واحد مسکن مهر همدان چشم‌انتظار متقاضی

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان از تعیین تکلیف وضعیت مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر خبر داد و گفت: تعیین تکلیف وضعیت 1503 واحدی که مورد تقاضا واقع نشده بود، در دستور کار قرار گرفته است.

<
از: ایسنا
1503 واحد مسکن مهر همدان چشم‌انتظار متقاضی