Home

بیانیه هیات داوران چهارمین جایزه داستان‌نویسی افسانه‌ها

هیات داوران چهارمین جایزه داستان‌نویسی افسانه‌ها در بیانیه خود با اشاره به خلاقیت و نوآوری در طرح داستان و استفاده از مضامین داستانی و افسانه‌های کهن، نسبت به بی‌تجربگی نویسندگان در خلق چنین داستان‌هایی ابراز ناخرسندی کرد.

از: ایسنا
بیانیه هیات داوران چهارمین جایزه داستان‌نویسی افسانه‌ها
  test