قهرمان حقیقی کیست؟

قهرمانان حقیقی کسانی هستند که در گمنامی تمام یک شبه عازم میدانی می‌شوند و وقتی باز می‌گردند شهر تازه قهرمان خود را می‌شناسد و از او به عنوان قهرمان ملی یاد می‌کند؛ به طوری که قهرمان المپیک هم مدالش را تقدیم شهدای مدافع حرم می‌کند.

<
از: ایسنا
قهرمان حقیقی کیست؟