Home

خارجی‌ها در چه صورت می‌توانند سرمایه خود را به البرز بیاورند؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با بیان این‌که هر سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در استان البرز سرمایه‌گذاری کند، گفت: سه شرط برای حضور یک سرمایه‌گذاری خارجی در استان البرز تعیین شده است که بدون برآورده شدن این شرایط هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در استان سرمایه‌گذاری کند.

<
از: ایسنا
خارجی‌ها در چه صورت می‌توانند سرمایه خود را به البرز بیاورند؟