ادای احترام انصاری به مقام شامخ شهدای شهرستان قرچک

معاون حقوقی رئیس‌جمهور به مقام شامخ شهدای شهرستان قرچک ادای احترام کرد.

<
از: ایسنا
ادای احترام انصاری به مقام شامخ شهدای شهرستان قرچک