Home

بیشترین علل بروز آتش‌سوزی‌ها، عمدی است

معاونت عملیات سازمان آتش‌نشانی رشت با بیان این‌که بیشترین علل بروز آتش‌سوزی‌ها، عمدی بودن آن است،گفت: برخی از شهروندان برای رهایی از شر علفزارها و فراری دادن حیوانات موذی اطراف محل زندگی خود، اقدام به برافروختن آتش می‌کنند.

از: ایسنا
بیشترین علل بروز آتش‌سوزی‌ها، عمدی است