رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران

یکشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۵
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران

کاشی‌های تاریخی به سرقت رفته از سر در بناهای تاریخی تهران کشف و رونمایی شدند. اداره کل میراث فرهنگی استان تهران صبح امروز (یک‌شنبه ۷ شهریور) با اعلام کشف و ضبط تعداد قابل توجهی از این کاشی‌های تاریخی، آن‌ها را در موزه رضا عباسی رونمایی کرد. از جمله کاشی‌های بناهای تاریخی که در این مدت به سرقت رفتند، کاشی‌های تاریخی خانه «صدیق اعلم»، «مسجدقنبرعلی خان»، «مسجد معمارباشی»، «خانه قیصری»، «حمام کشوری» و «تزئینات در ورودی مسجد سپه‌سالار» در این مدت به سرقت رفتند.

کاشی‌های تاریخی به سرقت رفته از سر در بناهای تاریخی تهران کشف و رونمایی شدند.اداره کل میراث فرهنگی استان تهران صبح امروز (یک‌شنبه ۷ شهریور) با اعلام کشف و ضبط تعداد قابل توجهی از این کاشی‌های تاریخی، آن‌ها را در موزه رضا عباسی رونمایی کرد.از جمله کاشی‌های بناهای تاریخی که در این مدت به سرقت رفتند، کاشی‌های تاریخی خانه «صدیق اعلم»، «مسجدقنبرعلی خان»، «مسجد معمارباشی»، «خانه قیصری»، «حمام کشوری» و «تزئینات در ورودی مسجد سپه‌سالار» در این مدت به سرقت رفتند.

رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
از: ایسنا
رونمایی از کاشی‌های تاریخی سرقت شده از سردر بناهای تاریخی تهران
jkkjkjkjkj