ممنوعیت شماره گذاری 18 خودرو/ استاندارد یورو 5 از سال آینده اجباریست

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر خودروها در کشور باید استاندارد یورو 4 را رعایت کنند گفت: خودروهای جدیدی که می‌خواهند در کشور تولید شوند از 1396 باید استاندارد یورو 5 را رعایت کنند

<
از: ایسنا
ممنوعیت شماره گذاری 18 خودرو/ استاندارد یورو 5 از سال آینده اجباریست