Home

تغییر تیتراژ برنامه نوستالژیک «راه شب» + توضیح یکی از مدیران

مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران ضمن بیان توضیحاتی درباره تیتراژ جدید برنامه «راه شب»، از سنت‌های رادیو و نیاز این روزهای مخاطبان سخن گفت.

از: ایسنا
تغییر تیتراژ برنامه نوستالژیک «راه شب» + توضیح یکی از مدیران
  test