امام جمعه موقت شیراز: معیار سنجش دولت‌ها توجه به مطالبات مردم و پیروی از رهبری است

امام جمعه موقت شیراز، معیار سنجش و ارزیابی دولت‌ها را توجه به مطالبات مردم و پیروی کامل از رهنمودهای مقام معظم رهبری عنوان و تاکید کرد که خروج از رکود، تلاش برای حل مشکل بیکاری و اهتمام به مسائل فرهنگی و اقتصادی را از ضرورت‌هایی است که باید مد نظر دولت‌مردان باشد.

<
از: ایسنا
امام جمعه موقت شیراز: معیار سنجش دولت‌ها توجه به مطالبات مردم و پیروی از رهبری است