Home

معتاد نهایتا بیمار است، نه طلبکار!

طرح ساماندهی معتادان متجاهر از بیست‌ویکم مردادماه آغاز شده و قرار است حدود ٦‌هزار نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری شده و به مراکز درمانی معرفی شوند. این کار با ظرفیت مراکز اقامتی ماده ١٦یعنی مراکز درمانی اجباری و ماده ١٥یعنی مراکز اقامتی داوطلبانه انجام می‌شود. بهزیستی ٣‌هزار نفر ظرفیت برای اجرای این طرح در نظر گرفته و بقیه برای درمان به مراکز ماده ١٦ اعزام می‌شوند. هزینه درمان ٤‌هزار نفر از این معتادان متجاهر را ستاد مبارزه با موادمخدر و استانداری پرداخت می‌کند و هزینه ٢‌هزار نفر دیگر را شهرداری تقبل کرده است.

از: ایسنا
معتاد نهایتا بیمار است، نه طلبکار!