Home

معاون مرکل برگزاری راهپیمایی‌ صلح برای سوریه را خواستار شد

چهره‌های برجسته سیاسی حزب صدراعظم آلمان با انتقاد از درخواست‌ها برای بازنگری در توافقنامه‌های تجارت آزاد، خواستار رسیدگی به بحران سوریه و برگزاری راهپیمایی مقابل سفارت‌های آمریکا و روسیه در برلین شدند.

از: ایسنا
معاون مرکل برگزاری راهپیمایی‌ صلح برای سوریه را خواستار شد