فرصت 45 روزه مجلس به دولت برای ارائه لایحه بانکداری اسلامی

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست دولت از کمیسیون فرصتی 45 روزه را دراختیار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت ارائه لایحه بانکداری اسلامی قرار داد.

<
از: ایسنا
فرصت 45 روزه مجلس به دولت برای ارائه لایحه بانکداری اسلامی