موانع همکاری بین دانشگاه‌های ایران و کرواسی رفع شده است

پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵
موانع همکاری بین دانشگاه‌های ایران و کرواسی رفع شده است

یک استاد بیوشیمی دانشگاه زاگرب کرواسی با بیان اینکه موانع سیاسی میان ایران و کشورهای اروپایی برداشته شده است، گفت: این مهم همکاری‌های میان دانشگاه‌های ایران و کرواسی را افزایش خواهد داد.

دکتر ولادیمیر مرشا در گفت و گو با ایسنا، در خصوص برگزاری ششمین کنگره بین‌المللی نانو گفت:  به نظر من برگزاری این کنگره‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و این کنگره نیز یکی از کنگره‌های موفق در زمینه نانو است.

وی افزود: برگزاری این کنگره می‌تواند به جهانی کردن علم در ایران کمک بزرگی کند.

مرشا خاطرنشان کرد: روابط دو کشور آن طور که انتظار می‌رفت نبود و این کنگره می‌تواند به بهبود این روابط کمک کند و از این بابت خرسندم.

این استاد بیوشیمی دانشگاه زاگرب کرواسی در پایان تصریح کرد: به نظرم  بعد از برداشته شدن موانع سیاسی بین ایران و کشورهای اروپایی؛ همکاری بین این کشورها و خصوصا همکاری کرواسی با ایران قطعا افزایش پیدا خواهد کرد ومن منتظرم که این همکاری را ببینم زیرا سطح تحصیلات ایرانی‌ها بسیار خوب و علی الخصوص رشته بیوتکنولوژی وسایر رشته‌ها بسیار قابل قبول است به همین دلیل فکرمی‌کنم‌ دانشگاههای ایران برای ما شرکای بسیار خوبی هستند.

موانع همکاری بین دانشگاه‌های ایران و کرواسی رفع شده است