Home

رقابت های جهانی کاراته؛ مهدی زاده با پیروزی آغاز کرد

امیر مهدی زاده در دور نخست حریفی از کرواسی را با نتیجه هفت بر صفر شکست داد.

از: ایسنا
رقابت های جهانی کاراته؛ مهدی زاده با پیروزی آغاز کرد