بررسی راه حل مبارزه با تروریسم و چگونگی کمک به مردم سوریه

در نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه در خصوص مبارزه با تروریسم، بررسی راه حل های سیاسی و چگونگی کمک رسانی به مردم سوریه گفت‌وگو و رایزنی شد.

<
از: ایسنا
بررسی راه حل مبارزه با تروریسم و چگونگی کمک به مردم سوریه