Home

آغاز اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی

اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای شرکت در رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی از دیروز (8 آبان ماه) در خانه کشتی شماره یک تهران آغاز شد.

از: ایسنا
آغاز اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی