آئین دادرسی ویژه برای جرایم علیه امنیت ملی تدوین می‌شود

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه درصدد است برای جرائم علیه امنیت، آئین دادرسی ویژه‌ای تدوین کند.

<
از: ایسنا
آئین دادرسی ویژه برای جرایم علیه امنیت ملی تدوین می‌شود