اعطای گواهینامه بین المللی بنیاد جهانی انرژی به آبفا استان اصفهان

شرکت آبفای استان اصفهان با اجرای عملیات تکمیل تأسیسات فاضلاب شهرستان‌های مبارکه و لنجان در ازای تخصیص پساب در دوره زمانی محدود به شرکت فولاد مبارکه (اجرای طرح جمع آوری فاضلاب در فلات مرکزی ایران با بکارگیری سرمایه بخش خصوصی) موفق به دریافت گواهینامه بین المللی بنیاد جهانی انرژی به عنوان پروژه سبز و همچنین نامزد دریافت جایزه بنیاد جهانی انرژی و راهیابی به مرحله بعد شد.

<
از: ایسنا
اعطای گواهینامه بین المللی بنیاد جهانی انرژی به آبفا استان اصفهان