Home

10 مربی تاریخ فوتبال آلمان چه کسانی بودند؟ + عکس

فوتبال آلمان در تاریخ خود تنها 10 مربی داشته است که نشان از ثبات بالای مربیگری در این کشور می‌دهد.

از: ایسنا