Home

اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار برای توزیع شیر در مدارس سیستان و بلوچستان

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: برای توزیع شیر در مدارس استان مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است. جمعیت هدف دانش‌آموزانی که در سطح استان تحت پوشش طرح توزیع شیر قرار می‌گیرند، 500 هزار نفر است.

از: ایسنا
اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار برای توزیع شیر در مدارس سیستان و بلوچستان