Home

ستاد احیای زاینده‌رود تشکیل شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای پایان دادن به بحران آبی در زاینده رود مانند دریاچه ارومیه ستاد احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی در دولت تشکیل شود.

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
ستاد احیای زاینده‌رود تشکیل شود

به گزارش ایسنا، احمد سالک آشتیانی طی تذکری ناظر بر اصل 43 قانون اساسی گفت:‌ در این اصل قانون اساسی بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنعتی در جهت رسیدن به خودکفایی تاکید شد اما این افزایش نیاز به آب دارد.

وی افزود:‌ افزایش تولید کشاورزی بستگی به وجود آب دارد و با توجه به اینکه اصفهان دهمین سال خشکسالی را سپری می‌کند و با کاهش 60 درصدی بارندگی سالانه روبرو است خواهان مدیریت ، توزیع عادلانه آب در این استان هستیم و لازم است برای این موضوع مانند دریاچه ارومیه ستاد ویژه ای تشکیل شود.