دگرگون شدن گردشگران خارجی در حرم حضرت معصومه(س)

رئیس اداره امور زائران غیر ایرانی آستان مقدس حضرت معصومه(س) از افزایش 42 درصدی حضور گردشگران از سراسر جهان در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) خبرداد.

<
از: ایسنا
دگرگون شدن گردشگران خارجی در حرم حضرت معصومه(س)