تغییر شیوه فروش شارژ الکترونیکی مستقیم ایرانسل

ایرانسل از تغییر شیوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در فروش شارژ الکترونیکی مستقیم خود خبر داد.

<
از: ایسنا
تغییر شیوه فروش شارژ الکترونیکی مستقیم ایرانسل