Home

۵ پیشنهاد کلیدی به وزیر جدید ورزش

وزیر ورزش باید تغییراتی ساختاری در چارچوب ورزش ایران ایجاد کند. اگرچه مسعود سلطانی‌فر- وزیر جدید ورزش، خود معتقد است ورزش را خوب می‌شناسد و در اطلاعات عمومی این حوزه جزو سرآمدان است، اما کارشناسان هم وظیفه دارند همچون گذشته توصیه‌های کاربردی و لازم را ارایه دهند. البته که خوب می دانیم خسروان راه خود می‌روند.

از: ایسنا
۵ پیشنهاد کلیدی به وزیر جدید ورزش