تعطیلی زود هنگام نمایشگاه مطبوعات در روز اول

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها که ساعاتی پیش گشایش یافت در نخستین روز، زودتر از موعد مقرر تعطیل شد.

<
از: ایسنا
تعطیلی زود هنگام نمایشگاه مطبوعات در روز اول