Home

ساداتی‌نژاد:حوزه‌های مغفول در آران و بیدگل مورد توجه خیران قرار گیرد

نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در محلس شورای اسلامی گفت:با توجه به اینکه آران و بیدگل به نسبت همه شهرهای ایران از ظرفیت بالای خیرین بهره می‌برد پس باید فعالیت‌های آن‌ها حوزه‌های مغفول شهرستان را هم در برگیرد.

از: ایسنا
ساداتی‌نژاد:حوزه‌های مغفول در آران و بیدگل مورد توجه خیران قرار گیرد
  test