Home

ساداتی‌نژاد:حوزه‌های مغفول در آران و بیدگل مورد توجه خیران قرار گیرد

نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در محلس شورای اسلامی گفت:با توجه به اینکه آران و بیدگل به نسبت همه شهرهای ایران از ظرفیت بالای خیرین بهره می‌برد پس باید فعالیت‌های آن‌ها حوزه‌های مغفول شهرستان را هم در برگیرد.

شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
ساداتی‌نژاد:حوزه‌های مغفول در آران و بیدگل مورد توجه خیران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار ایسنا، سید جواد ساداتی‌نژاد در نخستین همایش خیرین و ایده‌های نوین که در آران و بیدگل برگزار شد،  اظهار کرد: ظرفیت و سرمایه آران و بیدگل مردم و خیرین آن هستند که همواره شهرستان را به‌سوی پیشرفت برده‌اند.
وی با اشاره به لزوم استفاده از خیرین در انجام امور مدیریتی شهرستان آران و بیدگل، تصریح کرد: خیرین در انجام امور خیر خود