گفت‌وگو گره‌گشای مسائل بزرگ آموزش و پرورش است

شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
گفت‌وگو گره‌گشای مسائل بزرگ آموزش و پرورش است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگ تعامل و گفت‌وگو می‌تواند گره‌گشای مسائل بزرگ آموزش و پرورش باشد، گفت: باید بدون در نظر گرفتن بخشنامه در امر گفتمان‌سازی در امر آموزش و پرورش مشارکت فعال داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی در گردهمایی کارشناس مسوولان امور بانوان کل کشور با اشاره به یک ضعف اساسی در جامعه و آموزش و پرورش درخصوص تک‌گویی به جای گفت‌وگو اظهار کرد: باید فضای گفت‌وگو در آموزش و پرورش باز شود و مسائل با گفت‌وگو حل و فصل شود.

وی تاکید کرد: این گفت‌وگو باید با تمام مخاطبان، اقشار جامعه، خانواده‌ها، معلمان، مسوولان، و دانش‌آموزان باشد؛ اگر قصد حل کردن مسائل تربیتی را داریم، باید بدون در نظر گرفتن بخشنامه‌ها در امر گفتمان‌سازی مشارکت فعال داشته و با یکدیگر گفت‌وگو کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگ گفت‌وگو می‌تواند گره‌گشای مسائل بزرگ آموزش و پرورش باشد، گفت: بی‌تفاوتی و انفعال حل کننده مسائل نیست. معتقد هستم مدرسه کانون نشاط و شادابی است و باید نوجوانان و جوانان احساس زندگی کردن در جامعه داشته باشند که البته در این میان نقش معلمان و مربیان زن را نمی‌توان نادیده گرفت.

دانش‌آشتیانی با بیان اینکه در نظر دارم بیشتر به پرورش ذهن  و شخصیت دانش‌آموزان بپردازیم، ادامه داد: باید پرورش بیشتر از آموزش مورد توجه باشد. برای تحقق این امر نقش زنان و خانواده بسیار پررنگ است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اگر مدرسه در مجموع نظام تعلیم و تربیت، بخواهد سمت و سوی واقعی خود را پیدا کند، باید به مقوله پرورش توجه نشان دهد که به خانواده وابسته است. مدرسه محل زندگی است و باید بستری باشد که دانش‌آموز به دور از اجبار و علاقه به آن عبور کند. برای این منظور باید یک درک عمیق از ارتباط و گفت‌وگو با دانش‌آموزان به وجود بیاید. همچنین باید در توانمندسازی مربیان زن در برنامه‌ریزی‌ها توجه کرده و با افزایش توانمندی آنها توانمندسازی و ارتقای کیفیت آموزشی را دنبال کنیم.

گفت‌وگو گره‌گشای مسائل بزرگ آموزش و پرورش است