Home

رونمایی از «چه کسانی چه را کشتند؟»

کتاب «چه کسانی چه را کشتند؟» به قلم مایکل رتنر و مایکل استیون‌ اسمیت با ترجمه محمد قربانی یکشنبه ۱۶ آبان در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی رونمایی می‌شود.

از: ایسنا
رونمایی از «چه کسانی چه را کشتند؟»