Home

امیدواریم دانش آشتیانی دوران وزارت را با نیک‌نامی به پایان برساند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز دکتر دانش بار مسولیت آموزش و پرورش را به عهده گرفته است گفت: امید است دکتر دانش الگویی نمونه برای مدیریت آموزش و پرورش باشد.

از: ایسنا
امیدواریم دانش آشتیانی دوران وزارت را با نیک‌نامی به پایان برساند
  test