چالش درباره شعرهای کتاب‌های درسی

در حالی که حسین تولایی از نحوه انتخاب شعر برای کتاب‌های درسی انتقاد کرد عباس قدیرمحسنی در مخالفت با این موضوع گفت: برای چاپ شعرهای کتاب‌های درسی وسواس زیادی خرج می‌شود.

<
از: ایسنا
چالش درباره شعرهای کتاب‌های درسی