تضمین کامل سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط دولت

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با تاکید بر این که سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی به طور کامل از طرف دولت تضمین می‌شود، گفت:این مسئله حل شده و با حمایت دولت ایران سرمایه‌گذاران نباید نگران بازگشت سرمایه خود باشند.

<
از: ایسنا
تضمین کامل سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط دولت