امروز با یک شهید؛جهانگیر رستمی

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
امروز با یک شهید؛جهانگیر رستمی

خبر محله به محله دست به دست می‌شد. همه در غم و اندوه فرو رفته بودند. یکی از خوبان شهید شده است. کسی باور نمی‌کرد.

جنب و جوش عجیبی به راه افتاده بود. خانواده جهانگیر رستمی بی‌قرار دیدار جگرگوشه‌شان بودند.

اولین بار بود که چنین جمعیتی در روستا جمع شده بود. نیروهای ارتشی پادگان نزدیک روستا به همراه دیگر نیروهای نظامی برای تشییع شهید رستمی آمده بودند.

مردم و نیروهای نظامی اولین شهید روستا را در آغوش گرفته بودند. شهیدان زنده‌اند الله اکبر... .

شهیدان برای همیشه در تاریخ ماندگار هستند و میراث به جای مانده از آنان برای همیشه تاریخ یار و یاور ما خواهد بود به شرطی که امانت‌دار خوبی برای این میراث باشیم.میراثی که در آن می‌توان اخلاص،ایثار،زمان‌شناسی و ولایت‌مداری را به عینه ملاحظه کرد.

جهانگیر رستمی یکی از همین شهیدان است.

به گزارش ایسنا،جهانگیر رستمی در سال ۱۳۳۷ در روستای سنزیق از توابع شهرستان سراب استان آذربایجان‌شرقی به دنیا آمد.همیشه گشاده‌رو بوده و طرفدار حق. طرفدار مظلوم بود و شوخ طبع.

با اینکه بیشتر از 23 سال عمر نکرد ولی خاطراتی در حد یک مرد صد ساله دنیا دیده دارد.

جهانگیر مدرک دیپلم علوم طبیعی را با معدل ۱۸ دریافت کرده بود.

رستمی مردادماه ۱۳۵۹ در تکاب به شهادت رسید.

امروز با یک شهید؛جهانگیر رستمی