شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، مهندس سید محمدعلی جنانی با اعلام این خبر گفت: مطابق مفاد بند (٣) ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی، فرزندان اناث بیمه شده متوفی به شرط نداشتن شوهر و شغل و فرزندان ذکور متوفی پس از رسیدن به سن بیست سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه عدم اشتغال به کار فرزندان بیمه شده متوفی برای بهره مندی از مزایای مستمری مربوطه از ضروریات است، اظهار کرد: دریافت مستمری فرزندان بازمانده همزمان با اشتغال و بیمه پردازی آنان ممنوع است و این سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران، شرایط احراز برخورداری فرزندان بازمانده از مستمری را بررسی و پس از تایید احراز شرایط قانونی نسبت به پرداخت مستمری به این گروه از افراد اقدام می کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، شایان ذکر است با توجه به فناوری های نوین و سیستم های متمرکز، انجام کنترل های سیستمی برای جلوگیری از پرداخت های من غیر حق، بصورت ماهیانه و قبل از هر گونه پرداخت مستمری انجام خواهد پذیرفت.
شرایط بهره‌مندی فرزندان بازمانده از مزایای مستمری