تقویت توان تسهیلات‌دهی با افزایش سرمایه بانک‌ها

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، باعث تقویت توان تسهیلات دهی و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

<
از: ایسنا
تقویت توان تسهیلات‌دهی با افزایش سرمایه بانک‌ها