با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا سیاست‌های استکباری واشنگتن تغییر نمی‌کند

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵

نماینده ملکان با تاکید بر اینکه با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا نباید انتظار تغییر در سیاست‌های کلان آمریکا داشت گفت: دولت آمریکا بر اساس سیاست‌های کلانشان همواره سیاست‌های استکباری را دنبال می‌کنند و این موضوع با آمدن و رفتن یک نفر تغییر نمی کند.

سلمان خدادادی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در ارزیابی از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ طبق تجربه انتخابات‌ ریاست جمهوری‌ گذشته آمریکا انتخاب فرد جدید در این کشور از دموکرات‌ها و یا جمهوری‌خواهان هیچ تغییر اساسی در روند روابط سیاسی آمریکا در خارج از این کشور در عرصه داخلی و خارجی نگذاشته چون شخص رئیس‌جمهور باید سیاست‌های کلان را با رعایت منافع ملی و خطوط تعریف شده اجرایی کند و نمی توانند تغییرات اساسی را در این حوزه اعمال نمایند.

وی ادامه داد: بر همین اساس سیاست‌های استکباری آمریکا با آمدن و رفتن یک نفر تغییر نمی‌کند؛ البته ترامپ در تبلیغات انتخاباتی یک سری مواضعی در مورد منطقه اعلام کرد که اگر عقلانیت پشت آن باشد باید تاثیرات آن را در خاورمیانه دید؛ به هر حال ترامپ مخالف سیاست جنگ طلبانه آمریکا و خاورمیانه به خصوص عراق، سوریه و افغانستان بوده و نسبت به هزینه‌های دخالت ‌آمریکا در خاورمیانه معترض بوده است که باید دید در آینده چه مقدار به دنبال عملیاتی کردن شعارهای انتخاباتی‌اش است.

این نماینده مجلس با اشاره به روابط ترامپ با روسیه گفت:‌ ترامپ در چارچوب خاورمیانه با روسیه هماهنگی دارد. روسیه نیز در موضوع منطقه به خصوص سوریه و عراق رویکرد مثبت و نگاه واقع بینانه‌ای داشته که کنار گذاشتن این نکات ما رابه این نتیجه می‌رساند که اگر ترامپ عاقلانه عمل کند شاید سیاست‌هایش از این موارد به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شود؛ منتهی ترامپ فردی غیرقابل پیش بینی است و اینکه درآینده چه خواهد شد معلوم نیست.

خدادادی همچنین با بیان اینکه مردم آمریکا به دنبال برخی شعارها به ترامپ رای دادند گفت:‌ ترامپ به دلیل سرمایه‌دار بودن یکسری شعارهایی درباره فسادهای رخ داده در آمریکا و لزوم مبارزه با آن را مطرح کرد که این شعارها مردم آمریکا را برای رای دادن به ترامپ ترغیب کرد. این نشان می‌دهد که چه مقدار در آمریکا فساد وجود دارد اما اینکه ترامپ چقدر با آن مقابله می‌کند را باید در آینده دید.

با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا سیاست‌های استکباری واشنگتن تغییر نمی‌کند