Home

سردرگمی در فرودگاه مسکو پس از باور وعده شینگن

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبرداری که در پوشش اعطای ویزای جعلی شینگن اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از متقضایان کار در کشورهای اروپایی کرده و سبب سرگردانی آنان در فرودگاه مسکو شده بود، خبر داد.

از: ایسنا
سردرگمی در فرودگاه مسکو پس از باور وعده شینگن
  test