نشست کمیسیون تلفیق با وزرای بهداشت و رفاه برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ها

جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵
نشست کمیسیون تلفیق با وزرای بهداشت و رفاه برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ها

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از جلسه فردا (شنبه) این کمیسیون با وزرای بهداشت و رفاه برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ها خبر داد.

سیدمهدی فرشادان با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، اظهار کرد: قرار است جلسه فردا (شنبه) کمیسیون تلفیق با حضور وزرای بهداشت و رفاه برای تعیین تکلیف مواد چالش‌برانگیز برنامه ششم در خصوص بیمه‌ها برگزار شود.

وی افزود: در مواد 19 و 20 لایحه برنامه ششم این موضوع مطرح خواهد شدکه آیا تولیت بیمه‌ها به وزارت بهداشت داده شود یا همچنان در اختیار وزارت رفاه باقی بماند. در این جلسه بر اساس استدلالی که هر دو وزارتخانه ارائه خواهند کرد اعضای کمیسیون تلفیق در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.

نشست کمیسیون تلفیق با وزرای بهداشت و رفاه برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ها
jkkjkjkjkj