افزایش 10 درصدی پرداخت تسهیلات در یزد

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: در شش ماهه نخست امسال میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها در استان یزد 10 درصد افزایش داشته است.

<
از: ایسنا
افزایش 10 درصدی پرداخت تسهیلات در یزد