Home

‌حوادث ترافیکی سومین علت مرگ و میر در ایران

‌مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص اهمیت حوادث ترافیکی در ایران، گفت: حوادث ترافیکی نخستین علت بار بیماری‌ها و سومین علت مرگ و میر پس از سکته قلبی و سکته مغزی است.

از: ایسنا
‌حوادث ترافیکی سومین علت مرگ و میر در ایران