Home

خشک شدن زاینده‌رود در آستانه دوسالگی است

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وعده دولت برای جلوگیری از خشک شدن زاینده‌رود گفت: خشک شدن زاینده‌رود در آستانه دوسالگی است و با ادامه این روند 5 میلیون جمعیت اصفهان باید آب مورد نیاز خود را از سوپرمارکت‌ها خریداری کنند.

از: ایسنا
خشک شدن زاینده‌رود در آستانه دوسالگی است