صدور قطعنامه علیه کشورمان و واکنش‌های ایران/خروج مرتضوی از کشور/الزامات راهپیمایی اربعین و ...

گزیده اخبار سیاسی ایسنا و مهمترین اخبار روز چهارشنبه بیست و ششم آبان‌ماه را در لینک‌های زیر بخوانید.

<
صدور قطعنامه علیه کشورمان و واکنش‌های ایران/خروج مرتضوی از کشور/الزامات راهپیمایی اربعین و ...