سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند

یک نماینده مجلس گفت: سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران هیچگاه با تغییر دولت‌ها تغییر نکرده است و طبیعتا مسئولان و کارگزاران کشورمان هم نباید گردش قدرت بین جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها در این کشور را نشانه تغییر در سیاست‌های این کشور استکباری تعبیر کنند.

<
از: ایسنا
سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند