Home

رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان

از صبح امروز پنجشنبه ۲۷ آبان نوزدهمین دوره رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهالان به مناسبت روز جهانی کودک در سالن شماره دو خانه کشتی برگزار شد.

از: ایسنا
رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان