نظارت‌های صنفی اتحادیه‌ها و اصناف افزایش یابد

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خواستار افزایش نقش نظارتی اتحادیه ها و اصناف بر عملکرد زیرمجموعه خود شد و آن را گامی در جهت حل و فصل مشکلات صنفی و تخلفات اصناف و در راستای پیشگیری از وقوع جرم دانست.

<
از: ایسنا
نظارت‌های صنفی اتحادیه‌ها و اصناف افزایش یابد